...

خوب زاهدان ٬ کارش که تموم شد فعلاً٬ امروز پولش رو هم گرفتم و یه کم شارژ‌شدم :)‌ حالا ببینیم این همه پول کی تموم می شه !! هرچند فاز دو کارام داره شروع میشه و اصلاً هم دوست ندارم !!