...

خوب اینم یه درد سر تازه ... احتمالا ۹۰٪‌ مشکلاتش هم رو دوش منه !!

بعد داداشم حالا نوبت بابام شده !!‌ کی نوبت من میشه خدا میدونه !!

پ.ن. عجب دنیاییه ها ؟!!‌ آدم کم میاره حتی اگه ۷۸ ای باشه !!