...

اندکی اِکسپرشنیزم انتزاعی٬ بفرمایید داخل . مارک روثکو از خودتان است‌ !

پ.ن. من این سایته رو تازه کشف کردم ولی مثکه سایت معروفیه:‌ وُرلد گالری دات کو دات یو کِی . همه چیز هم توش پیدا میشه . اگه نقاشی دوست دارین بهش سر بزنین.