...

خوبی اینکه با فراس کلاس سه تار بری اینه که بعدش کلاس یوگا هم میری ٬ کلاس فلسفه عرفان هم میری ٬ کلی هم هامیوپاتی بهت می گه حال میکنی !!

پ.ن. نه کلاس هامیوپاتی دیگه نمیرم چون وقت نمیکنم . اصولاْ اگه نتونم واسه کاری وقت خوب بذارم ترجیح میدم شروعش هم نکنم . همین که از دور دستی داشته باشم و بدونم چی به چیه کلی خوبه ٬ فعلاْ بیشتر نمیخوام

پ.ن. راستی شما هم اگه مثل من هم به فلسفه علاقه دارین ٬ هم به عرفان ٬ هم به فیزیک نظری و فیزیک کوانتوم ٬ و هم به هامیوپاتی کتابی بهتر از این برای خوندن پیدا نمیکنین‌:‌ یک کوانتوم٬ عرفان و درمان : پزشکی هامیوپاتی . تألیف دکتر مسعود ناصری. فقط برای اینکه یه کم برین تو حس کتاب من فهرستش رو میگم داشته باشین تا بعد:

پیش درآمد
سیب٬ ایمان
دفتر یک: بتر از می
دفتر دو: همان اندیشه
دفتر سه: رسم خوشایند
دفتر چهار: کوانتوم: نسبیت و واقعیت
دفتر پنج: آب٬ هاون
دفتر شش: عرفان تئوری شعور
دفتر هفت: درمان: پزشکی هامیوپاتی
صدای آشنا