...

اصلاْ دوست ندارم دوباره مثل امشب مجبور شم به خاطر یه عوضی با ۱۷۰ تا سرعت لایی بکشم٬ بعد برای اینکه جاش بذارم با ۱۴۰ تا بپیچم تو خروجی یادگار !! ولی لامصب کم نیاورد‌ اونم اومد دنبالم !! هر چند فکر کنم وقتی من از یادگار اونجوری پیچیدم تو شیخ فضل الله ٬ اون بیچاره دهنش بد جوری وا مونده بود و داشت از اُس شدن خودش حرص میخورد !!
نمدونم چرا وقتی عصبانیم رانندگیم اینجوری میشه :(‌ خیلی دوست دارم مثل یه شهروند خوب و سالم رانندگی کنم ٬ ولی هربار یه جوری میشه که نمیشه :( ایشااله واسه این هفته دیگه قول میدم یه کم آدم بشم.