...

مخمل:
« ... راستش وقتی چراقها رو روشن کردن من خیلی حالم گرفته شد ! همون اول دیدم یه خورده بو میاد به روی خودم نیاوردم !! راستی هیچ وقت دوست داشتید مثل یه پرنده پرواز کنید ؟ ........... ولی من هیچ وقت دوست نداشتم ! من پرنده ها رو دوست ندارم. اونا وقتی میخوان بی تربیتی هاشون رو از اون بالا بریزن پایین اصلآ به اون پایین نگاه نمیکنن !! تازه من نمیدونم چرا هرچی کلاغ اسهالیه بالا سر من پرواز میکنه !؟!؟!؟ اگه دستم بهشون برسه به هرکدوم یه متیل کلرو پر آمین میدم بعدم ازشون میخوام یه خورده دستورات بهداشتی رو بیشتر رعایت کنن !!! »