...

به نظر من پائولو کوئیلو قشنگ مینوسه به شرطی که من یه یه آمریکایی عرفان نشنیده ی عارف ندیده باشم و هیچ بویی از فرهنگ و ادبیات شرق نبرده باشم !!
ولی حالا که من اینجوری نیستم ٬ پس از پائولو کوئیلو اصلاْ هم خوشم نمیاد چون فکر میکنم تو کتاباش و با ادبیاتش داره عرفان پاپ عرضه میکنه !! البته من آدم خودخواهی نیستم و به هر کسی حق میدم از اینجور کتابا و این جور ادبیات و این مدل نوشته خوشش بیاد کما اینکه خودم هم از خوندن کتاباش سرگرم میشم - کما اینکه کم ازش نخوندم - ولی دیگه فَنِش نیستم !! اگه بخوام کتاب بخونم ترجیح میدم یا عرفان شرقی بخونم یا رمان درست حسابی مثلاْ از هرمان هسه یا رومن رولان یا خود سرورم نیکوس کازانتاکیس !!

پ.ن. اونایی که نمدونن بدونن که آقای کوئیلو شاگرد حضرت کازانتاکیس بودند که حالا دم در آوردن :)