...

من الان سگم ٬ پاچه میگیرم .
از نزدیکی با من بپرهیزید :|

امضا:‌ خود خرم - ساعت ۱۶:۳۰
پ.ن. طول این پریود حدود یه روز تخمین زده شد رفت.