...

این اصطلاح جام زهر نوشیدن رهبران مملکت ماست که منو کشته !!
ببین کار ما به کجا کشیده که وقتی رهبر مملکت میخواد یه کار عاقلانه بکنه تو عمرش میگه آی ملت من دارم جام زهر مینوشم !! حالا قبلی خدا عمرش بده وقتی فهمید که سر جنگ خرش کردن و داره با ادامه ی جنگ - چه نفرت انگیز - خان و مان و تاریخ و حکومت و رعیتش رو به نابودی میکشه جام زهر کذایی رو سر کشید و صلح رو پذیرفت (ای خدا !! دیگه صلح کردن واسه ما شده جام زهر نوشیدن !!)
ولی این یکی خیلی خره به خدا !! خودش که حالیش نیست دستی دستی داره همه چیز مملکت رو به گند میکشه ٬ حکومت خودش رو هم داره نابود میکنه ٬ چهار تا آدم عاقل (گیر ندین بابا ٬ عاقل بانسبه منظورمه) میخوان بهش بگن اوضاع بیریخته و بیا و مردونگی کن و خودت و ملت رو از این افتضاح نجات بده ببینین بهش چی میگن :

- خبر نامه ی هشدار آمیز نمایندگان مجلس به رهبری ٬ نقل از بی.بی.سی.
- اصل نامه ی نماینده های هشدار آمیز نمایندگان مجلس به حضرت اجل‌ که با دستور شورای عالی امنیت ملی و وزارت ارشاد در رسانه های داخلی رسماْ سانسور خبری شد.
- اظهارات آقا در پی دریافت نامه بدون اشاره به محتوای نامه.

پ.ن. نمدونم چرا یاد این شعر سعدی افتادم که میگه:
« ای که پنجاه رفت و در خوابی
مگر این چند روزه در یابی !! »