...

همیشه محکوم ٬ همیشه بیگناه


امشب زدم تو خط هایده ٬ شدم اِند جوات !!‌ مثل این راننده کامیونا و راننده اُتوبوسا !! آی شبنم کجایی که یادش بخیر !! یادم نمیره که جه نوستالژیک هوس میکردیم بزرگ شیم بشیم راننده اتوبوس - قام قام !! یادته نه ؟!! من که یادم نرفته هنوز :)

ولی خدا وکیلی بعضی وقتا کامیونا یه چیزایی پشتشون مینویسن که آدم کم میاره ٬ مثل همین:

همیشه محکوم ٬ همیشه بیگناه





آخ که اگه من الان تو کامیون بودم - آخه هایده پشت کیبورد مثل تو جاده پشت رل کامیون حال نمده که:

شب٬ شب٬ شب که نذاشتی خواب نذاشتی برام
روز٬ روز٬ روز که نذاشتی تاب نذاشتی برام