...

دو دسته از آدما رو باید با شمشیر گردن زد:
دسته ی اول اونایین که به دو فقره قتل عمد و سه فقره زناي عنف محکوم میشن !!
دسته ی دوم اونایین که دسته اول رو به سه بار قطع گردن با شمشير و دو بار اعدام محکوم می کنن‌!!

اینم لینکش .


ای خدا به تمام قانونگذاران ما یه ریزه فکر و شعور و تمدن و البته انسانیت عطا کن . الهی آمین.

پ.ن. ای خدا اگه هم من خیلی چرت میگم منو به راه راست هدایت کن . الهی آمین.