...

دیگه خوشگذرونی بسه !! از این هفته ای که میاد باید هفته ای ۲۰ ساعت رو پروژم کار کنم . تو رو هر کی دوست دارین به من نگین بریم اوین و درکه و فرحزاد و جمشیدیه و تئاتر و سینما و شمال و کلاس سه تار و کلاس فلسفه و مهمونی فلان و تولد بهمان و ...