...

یوووووووووووووووووووووووو هوووووووووووووووووو
یــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااه هوووووووووووووووو

پیام ویزا گرفته

دریم دام ٬ دارام دیم ٬ دیریم دیدیریدیدیم. دارام رام . ری دیی دام . دارام رام .
پیام ویزا گرفته ٬ رادام دام .
طبق آخرین خبری که از خود پیام خیارشور به تلفن منا رسید :‌ پیام الان تو مصاحبه واسه ویزا قبول شده و الان تو ماتحت مبارکش چنان عروسی ای برپاست که اماکن دوبی در به در در جستجوی آن مکان مبارک میباشد !!
.
.
.
ای پیام ! ای نفس من !! ویزا گرفتنت٬ مبارک ٬ مبارک ٬ ایشالّلا مبارکت باد . من میدونستم تو مشت محکمی بر دهان استکبار جهان خوار مادرXXX - آمریکا - میزنی و با ویزا گرفتنت روح ملتی شهید پرور را در شریف شاد میکنی . الهی همه ویزا بگیریم . الهی خودم ویزا بگیرم بعدش میام با هم بریم بیچ کار فرهنگی بکنیم P: ؛)

خلاصه مبارکه هوارتا :*


تکمیلی: تو این دنیا هر کی هر جا واسه هر چی هر جوری ویزا بگیره٬ روزبه عمری ویزا نمیگیره D: ایشاللا واسه آخرت شاید تونستی یه کاری کنی روزبه جون ولی این دنیا خودم پایم همه جوره ریجکتت کنم ؛)