...

دِهه !! دختر نصفه نیمه !! به من میگه ضعیفه !!
من مردانگیم این جوری زیر سوؤال میره آخه !! دوستت دارم که دارم ٬ دلیل نمیشه اهانت کنی خواهر من !! بعد هم تا میای اعتراض کنی تقی میخوابونن زیر گوشت !! خدا همه ی پسرای خوشگل عالم رو از دست این فمنیست های افراطی در امان دارد . آمین :)

... ولی هر جور راحتتری ؛)

پ.ن. هر کی از کلمه ی مردانگی برداشت بد کرده و به کمک صنایع ادبیات فارسی از قبیل کنایه ٬ استعاره ٬‌ جناس و غیره برداشت خلاف عفت عمومی کرده از همین جا بگم که ذهن خودشه که منحرفه ها !! من اصلاْ هم بی ادب نیستم P: