...

- مشکلات نگاشتن یک قانون اساسی جدید برای اروپای متحد: جدال برسر واژه 'خداوند'
- این مکان از پذیرفتن خانم ها با مانتوهای رنگی و کوتاه معذور است !!
- اینم برای تمام فَن های دیوید فینچز از همه بیشتر هم خودم: « باشگاه مشت زني » در شب فيلمنامه
- اینم پیش بینی آقای زیبا کلام از آینده ی کشور تا سال 1384
- و البته اینم خبر حق السکوت Microsoft به AOL برای عدم ارایه ی شکایت علیه میکروسافت و یه رسوایی دیگه در راستای قوانین آنتی تراست !!