...

دکتر(؟!!)‌ رحیمی: « ايجاد محدوديت‌ 50 درصدي در پذيرش دختران، جبران كننده مشكل سربازي داوطلبان پسر خواهد بود. »

دکتر(؟!!)‌ رحیمی: « اجراي طرح پذيرش جنسي مي‌تواند كيفيت دانشگاه‌ها را ارتقا ‌دهد.»

دکتر(؟!!)‌ رحیمی: « در حال حاضر در بعضی رشته ها پذيرش داوطلبان دختر به بيش از 70 درصد رسيده است ، در حالي كه اگر سقف پذيرش جنسي در اين رشته‌ها لحاظ شود نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسي دانشگاه‌ها مي‌شود، بلكه نوعي توازن جنسي در رشته‌هاي تحصيلي و تعداد دانش آموختگان دانشگاهها به وجود مي‌آورد.»

دکتر(؟!!)‌ رحیمی: « برای ايجاد تعادل در جامعه و بازار کار در برخی از رشته های مراکز آموزش عالی لازم است محدوديتهايی برای دختران در نظر گرفته شود. »

دکتر(؟!!)‌ رحیمی: « روند افزايش تعداد دانشجويان دختر در کلاسهای درس باعث می شود تا جريان آموزشی از حالت طبيعی خارج شود. »

دکتر(؟!!)‌ رحیمی: « اصولا دختران يکسال بعد از گرفتن ديپلم به دانشگاه وارد می شوند اما پسران بعد از گرفتن ديپلم و در صورت وارد نشدن به دانشگاه ملزم به رفتن سربازی می شوند که اگر بخواهيم بين آقايان و خانمها تعادل ايجاد کنيم بايد دخترانی را که در دانشگاه قبول نمی شوند، دو سال از کنکور محروم کنيم که البته اين سياست اصلا درست نيست. »

دکتر فاطمه راکعی: « آقايان به جای اينکه معضلات فرهنگی و اجتماعی و مساله اشتغال فارغ التحصيلان را حل کنند، تنها راه را حذف صورت مساله می دانند اما ما زنان فرهنگی و دانشگاهی اجازه نخواهيم داد هيچ فرد يا گروهی با اين مساله که از افتخارات نظام است اينطور برخورد کند. »

خودم: « خدایا همه ی مریضا رو شفا بده ٬ این دکتر(؟!!)‌ رحیمی هم روش »

نقل از کاپوچینو - شماره ۵۱