...

نکته: عاطفه٬ میثم: پَر.

پ.ن.۱. میثم؛ از دست رفتی !! تو پسر خوبی بودی (هر چند پلیس بودی) خدا بیامرزتت !! خدا بهت صبر عاجل و جزای خیر از جمله یک در دنیا صد در اون دنیا و هزار در اون‌یکی دنیا عطا کنه.
پ.ن.۲. هوی میثم؛ همه‌ی اینایی که بالا گفتم درست ولی: آی کوفتت بشه٬ آی کوفتت بشه٬ که عاطفه از سرت هم زیاده ؛)
پ.ن.۳. خدا عمرتون بده که بعد دو سال بالاخره رو کردین P: آخه ما مردیم بسکه تو آب نمک خوابیدیم .
پ.ن.۴. نخیر !! مثکه از این حوری پری های ۷۸ ای خیری در نمیاد !! اگه هم در بیاد از واترلو در میاد ؛) هوی ببینین من کی گفتما !! یه کم بجنبین وگر نه همتون میترشینا !! البته ما پسرای ۷۸ ای که مشکلی نداریم !! کافیه دستمونو دراز کنیم تا ...
پ.ن.۵. نمدونم چرا یاد اون ضرب‌المثل افتادم که میگه: «هر کی خربزه میخوره٬ پای لرزش هم میشینه !! » حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را D:
پ.ن.۶. من هر گونه رابطه با هر گونه ۷۹ ای را به شدت تکذیب می‌کنم ...
پ.ن.۷. بازم تو راهه ... ببینین من کی گفتم ؛)
پ.ن.۸. راستی میثم اون روز که ما اومدیم دم در خونتون ٬ نبودی ٬ پیغام گذاشتیم ٬ رفتیم ٬ اومدید ٬ بابات به ما تیکه انداخت ... نمیخای بگی که رفته بودید همون جایی که من دارم فکر میکنم ؟!! ماجرای اون ۵۰۰-۴۰۰ کیلومتر اون ور تر چی بود هان ؟!!
پ.ن.۸. (اینم برای مهران): امشب شب مهـــــــــــــــــــتابه ...