...

مطلب مربوط به هاله٬ کنسرت کامکارها٬ و هفته‌ی جهانیِ(؟!!) در آغوش گرفتن رو تو روز هفتم این هفته از دست ندین.