...

خدا مثل یک ترانه‌ی ناسروده می‌ماند ... مثل یک فریاد ساکت٬ مثل یک الهام کور ...