...

«بار دیگر٬ شهری که دوست میداشتم - نادر ابراهیمی»

این کتاب رو امروز یه دوست خوب بهم داد. یه دوست خوب که خیلی دوسش دارم چون هم دوستمه هم دوست دوستمه٬ هم ... تازه خیلی هم دعاش میکنم‌ :>هلیا بدان که من به سوی تو باز نخواهم گشت. تو بیدار مینشینی تا انتظار٬ پشیمانی بیافریند. بگذار تا تمام وجودت تسلیم شدگی را با نفرین بیامیزد؛ زیرا که نفرین٬ بی ریا ترین پیام آور درماندگی ست. شب های اندوهبار تو از من و تصویر پروانه ها خالیست ...