...

از پس فردا دانشگاه ما تعطیله !! یعنی فردا سه شنبه 13 خرداد 1382 میشه آخرین روز تحصیل من در ایران !!

اینم یه روز خاص دیگه تو زندگیم !! مطمئنم دلم برای تک تک این روزا تنگ میشه ... یادم نمیره وقتی که اومدیم دانشگاه به خودم گفتم: این نیز بگذرد ...