...

تو این یکی دو هفته٬ رانندگیم یه کم بهتر شد (طبق قولی که داده بودم). البته هنوز یه شهروند سالم نشدم ولی یه کم آدم شدم . حداقلش اینه که تو دو هفته‌ی اخیر آدم نکشتم !! فقط دو سه تا ماشین بودن که اگه دستشون به من می‌رسید اون وقت الان اینجا بلبل زبونی نمکردم اینجوری !! (باور کنین تو ۲ هفته٬ فقط دو سه تا ماشین خیلی پیشرفته واسه من !! ) البته یه قول هم در مورد پروژم داده بودم (۲۰ ساعت کار در هفته و اینا) که فکر کنم فقط همون دو سه روز اول یادم موند بعد ترجیحاْ فراموش کردمش !! خلاصه از پروژه با من مگویید که جک می‌گویید ؛)

خدا آخر عاقبت فارغ شدن من رو بخیر کنه (از تحصیل منظورمه البته). آمین.