...

یه ایده‌ی محشر !! یه فکر توپ !! وااااای خدای من که اگه بتونم پیاده سازیش کنم چـــــی میـــــشه !! حیف که خود ایدش خیلی اَبیسترکته و پیاده سازیش خودش کلی دردسره ولی ... وای وای وای ... فقط اگه بشه٬ اگه بتونم٬ اگه بتونیم ... برای همیشه همه یادشون میمونه که ...

... فقط اگه بشه٬ چی میشه !!