...

کسی رابطه‌ی طناب و درخت و پرواز رو می‌دونه ؟ دقیقترش اینه که وقتی خواب می‌بینی با طناب از روی درختا پرواز میکنی و بقیش یادت نمیاد٬ این یعنی چی ؟!! هیچ نمی‌فهم٬ من خیلی کم خوابام یادم می‌مونه و شاید هر شش ماه یکی دو بار خواب می‌دیدم و یادم می‌موند ولی این اواخر همش یه چیزای عجیب غریبی می‌بینم که اکثراْ یه ربطی هم به پرواز کردن دارند !! البته پرواز کردن بزرگترین آرزوی منه ولی ... آخه آدم اینجوری اونم چند بار وقتی خوابش رو میبینه اونم در حالت های عجیب و غریب٬ یه جورایی می‌ترسه. بخصوص که خط عمرش هم خیلی کوتاه باشه !!
لطفاْ کمک :(