...

تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن نظرات شما معذورم. فعلاْ سیستم کامنت رو حذف می‌کنم٬ هر وقت دوباره فعالش کردم احتمالاْ توضیح میدم چرا این کار رو کردم. به هر حال شاید وقتی دیگر !

پ.ن. اگه پیغام خاصی داشتین که اون قده رسوندنش مهم بود که حال داشتین ایمیل بزنین٬ حتماْ برام ایمیل کنین لطفاْ. ایمیلام رو همیشه جواب میدم.

تکمیلی: باشه٬ چشم. بیخیال می‌شم.