...

ای بابا !! من نمی‌فهمم من باید مراقب بابام باشم یا مواظب مامانم باشم یا هوای دادشم رو داشته باشم ؟!! عجب زندگی ای شده ها !! بابا یکی باید مراقب خود من باشه !! به کی بگم آخه ؟!! من خودم اوضام کم خرابه؟!! حالا باید جور سه نفر دیگه رو هم بکشم ؟!!
خـَـسـ   ـتـِـه شُـــ   ـدَ م.
ولی ... اگه قسمت اینجوریه؛ چــــــشــــم. اینم چشم. ولی ...
من نمدونم چرا همیشه از این ضرب المثله خوشم میومد که میگه: « تو نیکی میکن و در دجله انداز ... »