...

هیچی دیگه٬ ترم فارغ‌التحصیلی٬ کارگاه عمومی افتادم.

این‌جوری که من دیدم تو ۱۲ تا گروه فقط من تونستم این هنرمندی رو به خرج بدم !!‌ یارو صاب کارگاهه کم آورده بود که من چه‌جوری تونستم بیفتم. حالا اگه کسی ایده‌ای به عنوان پروژه‌ی کارگاه عمومی سراغ داره بهم بگه که شاید تونستم ۲ نمره ای بگیرم و فارغ شم.