...

یک نگاه ساده٬ یه دوست خوب٬ یه وبلاگ قشنگ برای همه‌اون لحظاتی که یه احساس غریب٬ یه احساس دلتنگی٬ یه احساس ... میپیچه تو وجود آدم.

نگاه امروز :
صدایی می آید.
نزدیک می شوی.
پسرک آدامس فروش، لهجه جالبی دارد.
در حالی که دستت را توی جیبت می کنی به جستجوی یک صد تومانی، با لبخند می پرسی :
- اهل کجایی؟
و او، با نگاهی که مصلوبت می کند آنجا توی خیابان، می گوید : ایران.