...

راستی می‌دونستین ایران الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کرده؟!! یعنی اگه بخواد می‌تونه کلاهک هسته‌ای سوار موشکاش کنه (البته نه زیادا ... وقت هم می‌بره٬ دردسر هم داره واسش). راستش من فکر می‌کنم اگه یه وقت این اتفاق در سطح خوبی رخ بده امکان نداره آمریکا با ایران در بیافته !! فقط در حد تهدید و فشار و مذاکره باقی می‌مونه !! یه چیزی مثل کره‌ی شمالی.