...


ساعت ۱:۳۰ از شمال رسیدم. خوابم نمی‌برد ساعت ۴ صبح زنگ زدم یه حوری پری رو از خواب بیدار کردم ۴:۳۰ رفتیم کوه دوتایی :-) ظهری هم با یه فرشته‌ی مهربون رفتم درکه ناهار و قلیون :-) واسه شب حالا بذار ببینم چی کار میکنم هر چند ترجیح میدم یه کم هم تنهایی سر کنم ...

پ.ن. به خاطر امتحانا و کارای مختلفی که پیش اومد٬ غلظت حوری پری خونم اومده پایین. ولی جبران می‌کنم ... یه هفته وقت بدین شما ؛)