...


خیلی باحاله !! وقتی که واسه یکی از دوستات داری رزومه مینویسی و می‌بینی که رزومه‌هاتون عین همه !! یعنی تو این چهار سال هر کاری که کردین تقریباً با هم کردین. از مقاله‌ها گرفته٬ تا کار کردن و ریسِرچ و آنِرْز و حل‌تمرین شدن‌ و حتی خیلی کارای دیگه که نمیشه گفت!! فقط یه فرق عمده با هم دارین اونم اینکه من سینگل اَم اَند هی ایز جاست مَرید :-)