...


آخ که قلیون ساعت ۱۱ نصف شب تو پارک جمشیدیه اون بالا بالا ها چه حالی میده به‌خصوص اگه ...