...


راستی به نظر شما دخترا به چه دردی می‌خورن ؟!!

پ.ن. نظر شما رو می‌پرسم شاید نظر خودم اصلاح شد !!
پ.ن. نظر خواهران محترمه دو برابر ارزشمند محسوب میشود (چه کنیم دیگه٬ بسکه بهشون گفتم نصفه نیمه دیگه خودشون هم باورشون شده !!)


تکمیلی:
هیچی بابا