...


عجالتاً این روزا که خونه خالیه خیلی داره خوشگولی میگذره :) اصولاً الان هم والدین محترم دارن تو شمال به خودشون خوش میگذرونن هم بنده اینجا در این مکان مقدس (منزل)‌ دارم حال می‌کنم !! کم‌کم دارم به این نتیجه می‌رسم زندگی مجردی اگه آدم خونش مال خودش باشه خیلی خوبه جدای دلایل نامشروعه٬ کلی دلیل مشروع برای مفید بودم خونه خالی - تجربتاً - پیدا کردم!! نه کسی هس که بیاد گیر بده بگه اتاقت رو جمع کن !! نه کسی میگه جات رو جمع کن !! نه کسی هست که بگه صدا ضبط رو کم کن !! نه کسی میگه اینو بذار اونجا ٬ نه کسی میگه اینو بخور اونو نخور ٬ نه کسی هس که داد بزنه٬ نه وقتی یه هو هوار میکشی کسی میاد که ببینه چت شده !! تازه شب ساعت ۲ میای کسی نیس که بخواد سین‌جیم کنه !! ساعت ۳ میری کسی نیس که بخواد نیگران بشه !! مختصر و مفید: «‌ هر غلطی بخوای میکنی بدون اینکه زحمت بکشی جمع و جورش کنی یا برا کارت پاسخگو باشه D: »

پ.ن. فکر کنم وقتی مامانم بیاد با دیدن قیافه‌ی خونه یکی دو تا سکته ناقص بزنه بنده خدا :>