...

اگه این دو تا علی رو میشناسین (نوری و خوشگُذ) اسپیکرتون رو روشن کنین زودی برین اینجا ببینین کل ۷۷ ایها چه مدلیه :-)
ولی اگه نشنوین بدچیزی از دستتون رفته !!

پ.ن. والا اون سفری که ما با این دو تا و بهاره رفتیم دوبی اینا خیلی بوقتر از این حرفا بودن ... حتی سلما هم حال این خوشگذ رو میگرفت وقتی لازم میشد ... حالا میبینی تو رو خدا چه دُمی در آوردن واسه یه شام دادن و گرفتن !!