...

یه مصاحبه‌ی رسمی با کسی که رسماْ روزی ۴-۵ نفر رو گردن میزنه (همون جلاد حکومت عربستان سعودی)
اینا رو ببینین تو رو خدا:

- "Despite the fact that I hate violence against women, when it comes to God's will, I have to carry it out."
- "I am very proud to do God's work."
- "In this country we have a society that understands God's law."
- "When I cut off a hand, I cut it from the joint. If it is a leg, the authorities specify where it is to be taken off, so I follow that."
- "Then there are my sons. The oldest one is Saad, and of course there is Musaed, who will be the next executioner."
در این زمانه‌ی بی‌های و هوی لال پرست٬
خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست.
چگونه شرح دهم لحظه‌لحظه‌ی خود را
برای این همه ناباور خیال پرست!
به شب نشینی خرچنگ‌های مردابی
چگونه رقص کند ماهی زلال پرست .
رسیده ها چه غریب و نچیده می‌افتند
به پای هرز علفهای باغ کال پرست ...