...

این چند روزه که نبودم لینکای لینکدونی کم شده بود. فعلا واسه دو سه روز لینک پست کردم چون دارم میرم شمال دو سه روز لینک بی لینک :>