...

من نمی‌فهمم پس حیای گربه کجا رفته ؟!! (اینم یه لینک نسبتاً بی‌ربط به گربه ولی کاملاً مربوط به حیا‌ !! )

پ.ن. به نظر من باید در رعایت نظافت آزمایشگاه‌ها و تربیت بعضی دخترا (ضعیفه‌ها) کوشش بیشتری به عمل بیاد !!