...


یاسی:

- سلام آقا . . .
- سلام دختر کوچولو . . .
- آقا من بزرگ ترين و قوی ترين عينکی رو که دارين ميخوام . . . پول هم دارم . . . ایناهاش . . . اینم قلکم . . .
- :) برای کی میخوای دخترم . . .
- برای خدا که ما رو نمیبینه . . .