...

چیکه:
ديشب يه شلوار رو زير کردم.
از کجا بايد مي‎دونستم آدم توشه؟

پ.ن. کامنت‌هاش هم خیلی جالب بود.