...

هیچ دقت کردین صدای پای باد چقدر زیباست ... حتی زیبا تر٬ دل‌انگیزتر٬ و رویایی‌تر از صدای پای آب ...