...


وای .. همه‌ی کارای زاهدانم مونده .. چرا من هیچ کاری نمیکنم پس ... یکشنبه دارم میرم زاهدان عین خیالم هم نیس ... بابا پس این قرارداد من چی شد ؟!! .. اسلاید ها کوشن پس ؟!! سی‌دی ها رو چرا آماده‌نکردم ؟!! نامه‌ی سفارت چرا پیداش نیس ؟!! ای بابا ... دیگه همه‌چی داره قاطی پاتی میشه ها !! ولی عوضش کارای آلمان داره جفت و جور میشه٬ فعلاً که قبول کردن رفتنم رو بندازم عقب. این جوری خیلی خوب میشه٬ واسه خداحافظی‌ و گودبای پارتی بچه ها هستم فقط پول اجاره خونم اونجا دوبرابر میشه !! اگه این خاک بر سرا تو سفارت آمریکا هم مثل بچه‌های خوب ویزام رو به موقع (منظورم اینه که یه کمی دیر) بدن دیگه حله٬ آمریکا رفتنه هم یه ترم میفته عقب به کارای شخصیم هم میرسم ... این وسط مرحوم مغفور پروژه‌ی کارشناسیم می‌مونه که باید با حمید جون (استاد پروژم) یه جوری سرش معامله کنم ... البته چون دوسش دارم شاید تو آلمان نشستم سر کارش و تو اون ۲-۳ ماه یه چیزایی ازش دراوردم ولی گاد نوز !! ویزای سوئیس و کرواسی رو هم میذارم از همون آلمان اقدام می‌کنم بعد از اونکه ویزای شینگنم آماده شد٬ اینجوری راحت تره ... فقط اگه بتونم مخ این حمید رو بزنم که پول کنفرانس کرواسی رو اونا حساب کنن دیگه خیلی محشرم !! آها ... بلیط باید رزرو کنم٬ یادم نره ... اااا پیام گفت زنگ بزنم آژانس تاریخ بلیط دوبیم رو هم دوباره بهشون بگم ... راستش خودمم دیگه دارم قاطی می‌کنم کی کجام !! فعلاً که باید پاشم برم کرج !!