...

همین یه‌خورده پیش مهران و مزدا و رضا و البرز رو تو فرودگاه بدرقه کردم که برن واسه مسابقات ایتالیا. حالا اینکه چه چیزا که تو فرودگاه ندیدم بماند !! ولی یادش بخیر ... پارسال همین موقع‌ها بود که خودمون داشتیم می‌رفتیم ژاپن ... خیلی اوضاعمون بیریخت بود با این حال اول شدیم (البته با کلی خوش شانسی!!) امسال اوضاع بهتره مثکه ولی خوب رضا با بچه‌هاست و با توجه به خوش‌شانسی های مکرر رضاامیدوارم واسه تیم مشکلی پیش نیاد و موفق باشن :> خیلی دوست دارم امسال هم مقام بیارن بخصوص برای رضا و مهران !! بنده خدا ها ۳-۴ ساله تو روبوکاپن و هر سال دارن میرن مسابقات ولی هنوز مقام نیاوردن و ریششون پیش نظام وظیفه گروست !! ما که پارسال خرمون از پل گذشت٬ خدا کنه اینا هم امسال یه چی بشن که اگه کار رضا به معافی نکشه پا میشه به جای ایلینوی میره ونکوور !! اون وقت من چی کار کنم :(