...

یکی میگفت: « بعضی چيزا تو زندگی از پول در آوردن مهم تره ... مثلا پول خرج کردن »
و یکی‌ دیگه کامنت میداد: « خداوندا تو به من چه گونه پول درآوردن را بياموز، من خويش چه گونه خرج کردن را نيک می‌دانم!! »