...

اینها دری وری است !! یو کَن سیمپلی اِسکیپ دیس سِکشِن.

ااااا !! الان داشتم مسیج آرشیو مسنجرم رو مرور میکردم !! من نمیفهمم چرا ساعت که از ۲ میگذره همه‌بحثای مسنجری من یا خیلی فلسفی میشه یا خیلی بیناموسی !! خدا کنه باباش نفهمه ما چه حرفایی که نزدیم ؛) هر چند ...

پ.ن. هوی هوی هوی ... پر رو نشو ... بول نگیر الکی واس خودت ... هیچم از این خبرا نیس .. همونی که گفتم ... اون خرس گنده بچه‌ی من نیس !! من نفقه بده نیستم که نیستم !! ضمناً دستم اینجوری هم نیست که پول بدم تو بری واسم سیگار جور کنی ٬ اگه خیلی هوس کردم کافیه که دستم رو دراز کنم تا ... ولی حالا پیش خودمون بمونه ها ... قیمتش چنده ؟!!