...

دارم به این نتیجه میرسم (بنا به اصل استقرا یا یه چیزی شبیه اون) که آدما هرچقدر صبر و تحملشون بیشتر باشه٬ مصیبت‌ها و سختی‌هایی که سرشون میاد هم بیشتر میشه . و بالعکس؛ هرچی بلا و بدبختی بیشتری سر یه آدم میاد صبر و تحملش هم بیشتر میشه.