...

میدونین وجه شباهت زاهدان با سوریه یا حتی دوبی اینه که ماشینا تو خیابونا مثل گاومیش همینجوری بوق میزنن !! همشون هم واسه بوقاشون کلی آمپیلیفایر نصب کردن که صداش شصت و هفت برابر بشه !!