...

یاسی راست میگفت که « گاهی وقتا اينقدر واقعيت بهت نزديکه که تا نگذره باورش نميکنی !! »
همش به خودت میگی نه بابا ... اینجوریا هم نیس ... ولی وقتی از روت رد شد٬ لهت کرد٬ زمینگیرت کرد٬ وقتی همه‌ی اون شک و تردید ها٬ همه‌ی اون وسوسه ها٬ همه‌ی اون دلهره‌ها٬ واست تبدیل شد به گذشته٬ اونوقته که حالیت میشه واقعیت همیشه حی و حاضر٬ داره اتفاق میفته حتی اگه تو به روی خودت نیاری ... و هر چی بیشتر کم محلی کنی وقتی که ازت میگذره محکم تو میزنه تو گوشت !!