...

عارضم به خدمتتون که بنده رو هنگام برگشتن از زاهدان به تهران تو فرودگاه به علت به همراه داشتن ۵۴ عدد ورق و آلات قمار بازداشت کردند٬ بلیطم رو توقیف کردند و فرستادند دادسرا تا تکلیفم مشخص بشه !! حالا ایشالا هر وقت آزاد شدم بر میگردم بازم ور میزنم ... فعلاً با اجازه من برم آب خونک !!

پ.ن. من این زبونم رو نداشتم چی کار میکردم‌ ؟!!