...

خیلی دوست داشتم از خودم دفاع کنم٬ ولی فکر می‌کنم لازمه که گاهی وقتا به آدما این فرصت رو بدی که به تو حمله کنن و تو اصلاً دفاع نکنی. ضربه پذیر بودن یه خصلت مفیده به نظر من !